Dugnad Grasrota

Senioravdelingen i full sving

Dugnadsvirksomhet er et godt virkemiddel for å tilføre klubben økte inntekter. Gjennom hele sesongen legger spillere, foreldre og venner ned mange dugnadstimer for å kunne levere et godt tilbud til håndballinteresserte i Sandnes. Mandag 29. mai var det igjen seniorene sin tur til å bidra. Med godt humør ble store områder rensket for ugress hos vår sponsor, Grasrota. Takk for hjelpen til alle som har bidratt gjennom sesongen. Hilsen Styret