Ønsker du å melde deg inn i Sandnes HK

Ønsker du å bli medlem i Sandnes håndballklubb? Trykk på bilde nedenfor og fyll ut innmeldingsskjemaet.
Medlemsskap i Sandnes håndballklubb koster kr 100 pr. kalenderår.

Støttemedlemmer som har meldt seg inn og betalt kontingent en måned før årsmøtet har samme stemmerett som «ordinære» medlemmer. Dette er i henhold til NIFs lov § 10 -4. over 15 år har mulighet til å kjøpe støttemedlemsskap.