Oppdatert 12.02.2019

Lov for Sandnes Håndballklubb ble oppdatert 12.02.2019. Se link: Lov SHK 120219 SL

 

SHK lov – endringer

Styret i Sandnes Håndballklubb vedtok på møte 7. mars 2022 NIFs nye lovnorm. Vår nåværende lov oppdatert 12.02.2019 vil bli justert med de nye endringene. Endringene i den nye lovnormen trådde i kraft fra 1.1.2022. Link: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/for-idrettslag/