Heldige vinnere av SHK lotteriet

Vinnerene vil bli  kontaktet av Dugnadsutvalget