Et «støttemedlem» som har meldt seg inn og betalt kontingent en måned før årsmøtet, har samme stemmerett som «ordinære» medlemmer. Dette er i henhold til NIFs lov § 10 -4.

Støttemedlemsskap i Sandnes håndballklubb koster kr 200 pr. kalender år.

Dere vil motta faktura fra Sandnes håndballklubb etter at utfylt skjema er sendt til post@sandneshk.no