Lov for SHK – revidert 20.9.2022

Lov for Sandnes Håndballklubb ble revidert 20.09.2022.

Styret i Sandnes Håndballklubb vedtok på møte 7. mars 2022 NIFs nye lovnorm. Link: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/for-idrettslag/