Lov for Sandnes Håndballklubb ble oppdatert 26.04.2022

Styret i Sandnes Håndballklubb vedtok på møte 7. mars 2022 NIFs nye lovnorm. Link: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/for-idrettslag/