Innkalling til medlemsmøte om Alliansemodellen

Sandnes Håndballklubb inviterer til medlemsmøte om Alliansemodellen torsdag 6. oktober kl. 19.00 på Quality Hotel Residence. Vi inviterer også foreldre av barn og unge som er medlemmer i klubben og håper at flest mulig stiller.

Innstillingen fra den årsmøteoppnevnte arbeidsgruppen og styrets kommentarer/tilbakemelding vil bli lagt ut på hjemmesiden seinest i slutten av uke 39. Fra Idrettskretsen møter Rune Røksund.

Hjertelig velkommen til medlemsmøtet og husk å sette av tidspunktet allerede nå.

Styret