Sandnes Håndballklubb inviterer til medlemsmøte om Alliansemodellen torsdag 6. oktober kl. 19.00 på Quality Hotel Residence. Vi inviterer også foreldre av barn og unge som er medlemmer i klubben og håper at flest mulig stiller.

Innstillingen fra den årsmøteoppnevnte arbeidsgruppen og styrets kommentarer/tilbakemelding vil bli lagt ut på hjemmesiden seinest i slutten av uke 39. Fra Idrettskretsen møter Rune Røksund.

Hjertelig velkommen til medlemsmøtet og husk å sette av tidspunktet allerede nå.

Styret