God jul og godt nyttår fra oss til deg!

Sandnes Håndballklubb drives i all hovedsak av frivillige. Alle dere foreldre og foresatte, søsken og andre som stiller opp på dugnader og løser klubbens oppgaver blant annet å være barnekampleder, dommer, trener, oppmann, sitte i sekretariatet, organisere arrangement og dugnader, gjennomføre oppgaver rundt håndballskolen og kiosksalg. Uten dere hadde ikke klubben eksistert. Vi takker først og fremst dere for innsatsen i 2022!

Vi legger bak oss et år med sportslig opptur for Herrer A laget som spilte seg opp i Rema 1000 ligaen. For første gang i historien hadde klubben i 2021/2022 sesongen 4 lag i den nasjonale serien. Både jente- og guttelagene deltok i Bring og Lerøy serien. I sesongen 2022/2023 er det kun guttelaget som har kvalifisert seg og deltar i Bring serien. Våre oppmenn og trenere gjør en fantastisk innsats innenfor bredden med minilaga og ungdomslaga. Vi vet det ligger mange år med trening og sportslig utvikling for våre unge spillere før man er gode nok til å kvalifisere seg til Bring og Lerøy spill. Våre TH lag er gode ambassadører for klubben og de inspirerer oss alle. En stor takk til alle våre aktive spillere og lagenes støtte apparat. Dere gir oss de gode opplevelser!

Men vi har opplevd et 2022 få hadde sett for seg da vi endelig kom ut av pandemien og da tenker vi ikke bare på et år preget av krigen i Ukraina og urolige markeder verden over. Sandnes Håndballklubb har også utfordringer som vi må løse i 2023 og de nærmeste årene. Vi trenger først og fremst flere frivillige til å bemanne utvalgene i klubben. Hvis alle er med å bidra, blir det mindre arbeid på alle. Gjennom dialog med valgkomité og kontrollutvalg er vi i gang med flere tiltak som gjør at klubben vil være på rett vei i tiden som kommer.

Markedsutvalget og styret vil takke våre samarbeidspartnere og våre sponsorer. En takk også til de som har gitt oss økonomisk tilskudd i løpet av året.

Vi går inn i 2023 sammen med deg og med optimisme.

God jul og godt nytt år!

Hilsen

Alle oss i styret og utvalgene