Støttemedlemsskap Sandnes håndballklubb 2023

Støttemedlemmer som har meldt seg inn og betalt kontingent en måned før årsmøtet har samme stemmerett som «ordinære» medlemmer. Dette er i henhold til NIFs lov § 10 -4.

Årsmøte i 2023 arrangeres torsdag 23. mars.

Støttemedlemsskap i Sandnes håndballklubb koster kr 200 pr. kalenderår.

Personer over 15 år har mulighet til å kjøpe støttemedlemsskap.