Politiattest i Sandnes HK

Hvem:

  • Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.
  • Når en trener har ansvar for et lag der barn under 18 år eller personer med utviklingshemming deltar. Kravet om politiattest for trener gjelder også på lag der det er kun er én person under 18 år eller en person med utviklingshemming som deltar.
  • Når foreldre eller andre er med som voksenledere for et lag på en turnering, spesielt i tilfeller med overnatting.
  • Når en dommer har ansvar for å følge opp og veilede yngre dommere (under 18 år).
  • Når en person har ansvar for utstyr eller idrettsanlegg og gjennom dette kommer i regelmessig kontakt med utøvere under 18 år eller med utviklingshemming.
  • For alle frivillige og ansatte i et idrettslag, inkludert alle tillitsvalgte, skal det tas en vurdering av om personens oppgaver tilsier at personen skal vise politiattest. Dette skal skje uavhengig av om personen er medlem i idrettslaget eller ikke, og inkluderer alle eksterne som blir engasjert eller hentet inn for å gjøre oppgaver for idrettslaget.

Hvordan:

  1. Fyll ut vedlagt PDF (vedlegg til søknad om politiattest):
  2. Send inn elektronisk til politiet.
  3. Gi politiattest ansvarlig melding om ferdig behandlet attest.
  4. SHK oppdaterer register

For mer informasjon se link:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Dag Andre Bogstrand

Politiattestansvarlig SHK

Vedlegg til søknad om politiattest (PDF skjema):