Hovedsponsor – Stolt Bolig

Å bygge boliger handler om å skape varige verdier. Selvsagt i form av kroner og kvadratmeter, men også i form av boglede og livskvalitet. Dette er utgangspunktet for all vår virksomhet. Vårt mål er å skape og foredle verdier, bygge boliger som gjør oppdragsgiverne stolte – boliger det er godt å bo i!

Husmoten endrer seg, men ønsket – og kravet – om høy kvalitet er alltid like aktuelt. I Stolt Bolig fører vi videre en jærsk håndtverktradisjon.
Folk er ulike. Boligdrømmene er ulike. Vår filosofi er at boliger blir best når de skapes ut fra omgivelsene de skal bygges i, og menneskene som skal leve i dem.
Solt_Nettadresse_1080p (Facebook)