Permittering

Den 12. mars kunngjorde Norges Idrettsforund, Norges olympiske og paralympiske komité på bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Med bakgrunn i overstående samt underliggende lav likviditet i klubben bestemte styret i Sandnes HK å måtte gå til det beklagelige skrift å permittere alle ansatte med virkning fra og med 22. mars. Styret anser det som det eneste vi kan gjøre i denne situasjonen i forhold til å komme ut på andre siden av situasjonen, klar til videre drift av vår store kjære  håndball familie for store og små. Styret jobber videre for å kunne gjenoppta ordinær klubbdrift så raskt som mulig i denne situasjonen.

Det er nå det gjelder å stå sammen, vi skal være sterke sammen uten å være fysisk sammen. Ta vare på hverandre, og vær støttende i en krevende tid. Vi skal være klare til å starte opp lagene våre, nye tilbud til nye medlemmer, ha et robust herrelag som skal være i spydspissen når vi etterhvert får innta en normal hverdag igjen.

Oppfordrer alle til å følge gjeldene karanteneregler og andre retningslinjer fra offentlige myndigheter. Oppfordre alle til å holde seg fysisk i form, enten i form av inne/ute trening og fantasien kan settes på prøve.

Hilsen Styret i Sandnes Håndballklubb v/styreleder Ove Kjell Sandvand