Klubbens historie

Etableringen

Sandnes Håndballklubb ble stiftet 12. november 1965. Klubbens første formann var Edvard Mjåland.

Formålsparagraf 1§vedtatt i forbindelse med klubbens stiftelse:

«Sandnes Håndballklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Sandnes Håndballklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund».

1945 – 1970

Røttene til organisert håndball i Sandnes går tilbake til 1945 da Sportsklubben Ulf den 22.juni 1945 tok håndball opp i sitt program. Kåre Løyning og Ludvig Oppsal var sentrale personer. Verdt å merke at på denne tiden ble det spilt håndball utendørs, ofte med 11 manns lag på fotball bane. De første årene etter 1945 var det god rekruttering til håndball

sporten i Sandnes, men dette dabbet av etter hvert. En del av årsaken er muligens at håndballfolket ikke hadde egen klubb i Sandnes på 40 og 50 tallet, men var henvist til å måtte spille håndball under Sportsklubben Ulf, Sandnes Idrettslag og SAIF.

Men utover 1960 årene var det flere ildsjeler som ivret for å danne en egen håndballklubb i Sandnes. Året 1965 ble det arbeidet meget målbevisst for å få dette til, noe som hadde sammenheng med at Giskehallen var under bygging og etter hvert offisielt åpnet 29.10.1965. Hallen som ligger sentralt plassert i Idrettsparken med kort avstand til byens sentrum, har i alle år vært klubbens hjemmearena. Giskehallen var Rogalands første idrettshall med internasjonale mål og i åpningskampene 28. og 29. oktober 1965 var det til sammen 500 tilskuere i hallen.

Roald Sværi, Erling Rugland og Oskar Hagen ledet det første konstitueringsmøte 12. november 1965 i Sportsklubben Ulfs klubblokale i Bergens Private Bankbygg. Sandnes Håndballklubb var dermed et faktum. Endelig hadde håndballfolket fått sin egen klubb.

Første ordinære styremøte ble holdt 22.01. 66 på Hotell Sverre i Sandnes. Det første Styret besto av Edvard Mjåland(formann), Oskar Hagen, Jorunn

Vidvei, Erling Rugland og Roald Sværi. Andre sentrale personer i forbindelse med etableringen av klubben var Jon Amble, Georg Sunde, Tor Johan Jensen og Odd Fladen.

SHK var sterkt representert på kretslagene fra starten av i 1965 og frem til 1970 på både dame og herre siden.

1970 – 2000

Fra rundt 1970 og neste ti år var SHKs første storhetstid.

Herrer A spilte i 2.divisjon 1970/71, datidens nest øverste divisjon i Norge. Så ble det spill i 3.divisjon frem til 79/80. Senere ble det spill i 4. divisjon og etter hvert i de nedre divisjoner utover 80 og 90 årene.

Fra 1970/71 og frem mot 1980 var Damer A i datidens 3.divisjon, men utover 80 og 90 årene ble det spill i de lavere divisjoner også for damene.

Vi kan dermed slå fast at 80 og 90 årene ikke var gode sportslige år for klubben. Riktignok vant Herrer A, Koldal cup i både 1980 og 1981 og Damer A vant Rogalands cupen i 1997.

Men til tross for manglende sportslig suksess for A lagene var klubben i kontinuerlig utvikling. Våre aldersbestemte lag hevdet seg til tider godt i kretsen og i turneringer innen regionen og nasjonalt i denne periode blant annet i Petter Wessel Cup.

2000 – d.d.

Fra begynnelsen av 2000 tallet startet en ny giv i SHK. En handlingsplan ble utarbeidet for klubben. Man studerte blant annet hvordan Sola Håndball ble drevet og Sola Håndballs erfaring i forbindelse med klubbens satsing og etablering som elitelag.

Men manglende hallkapasitet ble begrensende for SHKs utvikling. Etter hvert som folketallet i Sandnes og antall klubbmedlemmer økte, ble Giskehallen alt for liten til å dekke klubbens behov. Klubbens ledelse påpekte dette overfor politikere i Sandnes Kommune. Beslutning om utbygging av Giskehall 2 ble etter noen år vedtatt, og hallen ble ferdigstilt i.l.a. høsten 2016 og ble innviet 05.01.17.

I 2013 ble Sandved Julebygda Håndballklubb sammenslått med SHK og klubben skiftet i den forbindelse farger fra gult og svart til lyst blått og grått.

Etter sammenslåingen med Sandved Julebygda Håndballklubb har SHK disponert Sandneshallen på Sandved. Dette blir Herrer A sin hjemmekamparena de neste sesongene. Vågenhallen i Sandnes sentrum blir også benyttet i tillegg til nevnte Giskehall.

Hall situasjonen er dermed betraktelig forbedret for SHK de senere år. Men fortsatt har Sandnes Kommune en underdekning av idrettshaller som følge av at folketallet i kommunen økte fra 27000 innbyggere i 1965 til 75000 innbyggere i 2017.

SHKs Handlingsplan la klare føringer for klubbens treningskultur, økonomistyring, ledelse, organisasjon og administrasjon. Dyktige trenere ble engasjert i klubben. I første omgang var det jentene og damene som fikk resultater av satsingen. Damer A spilte seg opp flere divisjoner. De rykket opp til 2. divisjon sesongen 2016/2017, men måtte ned til 3. divisjon etter endt sesong. Målsetningen til Damer A er opprykk og etablering i 2. divisjon.

Etter hvert kom SHKs gutter og herrer sterkere med. Blant annet ble det satset på et samarbeidsprosjekt med andre klubber innen guttehåndballen i Sandnes og regionen for øvrig. Flere gutter har nå representert SHK på aldersbestemte landslag. Herrene fikk en meget fin sportslig utvikling og spilte seg oppover i divisjonene. Fra sesongen 2014/15 spilte herrene i 1.divisjon og fra 2017/2018 er Sandnes Håndballklubb representert med sitt Herrelag i Norsk elite divisjon.

Dermed markeres en milepæl i SHKs historie. Aldri før er det blitt spilt håndball på aller øverste nivå i Norge, hverken i regi av klubben eller i Sandnes for øvrig. SHK inntok en plass blant de beste klubber i Norge.

Det ble tøft i eliteserien, så herrene rykket ned til 1 divisjon etter et år i eliteserien. Klubben var heller ikke der den skulle være for å ha et lag i eliteserien.

Siden sesongen 2018/2019 har herrene spilt i 1.divisjon.