Politiattester

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, oppmenn med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

Rutiner:

Styret har oppnevnt egen politiattest ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Styrets nestleder, er vararepresentant. Styret informerer den enkelte om at man må ha politiattest.

Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten. Selve attesten beholdes av søkeren.

Ny politiattest må fremvises hvert 3 år, eller om en vedkommende skal utføre en ny oppgave for klubben som krever politiattest. I så fall er det viktig at idrettslaget i sin bekreftelse til politiet, skriver at vedkommende er tildelt en ny oppgave som krever politiattest, ellers vil politiet kunne nekte å utstede en ny attest. Eksempler på nye oppgaver er å bytte funksjon, eller å bytte lag/gruppe man er trener/lagleder for.

Politiattestansvarlig skal fylle ut skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.

Her er skjema som daglig leder fyller ut til den som skal ha politiattest. Den som skal ha politiattest er den som skal søke.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreft else-pa-formal-med-politiattest.pdf

Mer informasjon om politiattest fra Norges Idrettsforbund

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/