Klubbkolleksjon kan kjøpes på Intersport Maxi. Klubbens medlemmer får rabatt.