Godt nyttår!

Kjære medlemmer, spillere, foresatte, frivillige!  

Styret vil med dette si tusen takk for året vi legger bak oss.  

Sandnes Håndballklubb drives i all hovedsak av frivillige. Alle dere foreldre og foresatte, søsken og andre som stiller opp på dugnader og løser klubbens oppgaver blant annet å være barnekampleder, dommer, trener, oppmann, turneringsansvarlige, sitte i sekretariatet, organisere arrangement og dugnader, gjennomføre oppgaver rundt håndballskolen og kiosksalg. Uten dere hadde ikke klubben eksistert. Vi takker først og fremst dere for innsatsen i 2023! 

Vi legger bak oss et år med gode sportslig resultater i de aldersbestemte klassene, en flott opptur for Bring jenter, Lerøy gutter, Herrer Jr og Elitelaget Herrer A som ligger på 6 plass i Rema 1000 ligaen før andre del av sesongen starter opp 31. januar 2024 i Åsane Arena. Våre TH lag er gode ambassadører for klubben og de inspirerer oss alle. En stor takk til alle våre aktive spillere og lagenes støtteapparat. Dere gir oss de gode opplevelsene! 

De fleste i klubben prøver etter beste evne å utføre oppgavene sine. Men det er sant, vi har ikke lykkes med alt og vi har feilet. Vi er frivillige, bortsett fra noen få som får litt betalt. 

Uansett må vi ha fokus fremover og ikke dvele med fortiden. Fortiden kan vi ikke gjøre noe med. Det må settes en strek og håpe at vi har lært. Skal den gode praksis og lærdom videreføres, er det viktig med kontinuitet i styre og stell. Store utskiftinger er krevende, og det fører i mange sammenhenger til at vi må “finne opp hjulet på ny”. Om klubben skal lykkes på sin reise, trenger vi påfyll av flere frivillige til å gjøre en jobb i klubben. Hvis alle er med å bidra, blir det mindre belastning på alle. 

Vi har klart å få tilbake mye av den gode «hallfølelsen» i Gisken, gjennom spennende kamper, tilstelninger, åpen kiosk, turneringer og ikke minst mye godt dugnadsarbeid – La oss fortsette! 

Sandnes Håndball klubb skal oppleves som et lag med en felles visjon, verdier og kultur. I den sammenheng må vi som lagmedlemmer støtte, fremsnakke og bry oss om hverandre. 

Markedsutvalget og styret vil takke våre samarbeidspartnere og våre sponsorer. En takk også til de som har gitt oss økonomisk tilskudd i løpet av året. 

Vi går inn i 2024 sammen med deg og med optimisme, og vi gleder oss over å ha fått på plass en daglig leder! 

Godt nytt år! 

Hilsen 

Alle oss i styret  

Dag Andre, Idar, Mona, Pål og Vidar