De grønne fra Fjellhammer ble slått gule og blå….

Tabell 1. divisjon Menn 1920