Årsmøte 2024

Innkalling

På det ekstraordinære årsmøtet 5.12.2023 ble det vedtatt at årsmøtet 2024 skulle holdes innen 15. februar.
Styret velger å utsette årsmøtet til 19.2.2024 for å sikre at årsmeldinger og regnskap er ferdigstilt. 

Årsberetning 2023